Status opstod da det i løbet af 1990’erne blev muligt at omlægge fastforrentede realkreditlån til billigere og bedre lån. Denne mulighed blev desværre for de fleste låntagere udført på en måde, hvor der kun blev fokuseret på ydelsen. Da renten faldt igen, betød det, at de fleste skyldte meget mere end de havde lånt. Status’ koncept ville have forhindret dette, og det er idégrundlaget for vores arbejde med finansiel rådgivning til private samt overvågning og omlægning af realkreditlån.

Til private boligejere tilbyder vi i dag løbende gældspleje og overvågning samt køberrådgivning og lang finansiering i forbindelse med køb af projektbolig.

Forstå aktiv gældspleje på 3 minutter

Mød John og Peter. De er begge to overbeviste om, at de har det bedste realkreditlån. Vi giver dig svaret og forklarer hvordan Status kan hjælpe dig med at optimere dine realkreditlån.

Kontakt os

Vores ydelser til private boligejere

Overvågning og omlægning

Kerneydelserne i Status er den løbende overvågning og pleje af dine realkreditlån. En vedvarende fokuseret indsats som sikrer dig lav fast rente og kontante gevinster når renten bevæger sig.

Læs mere >>> 

Køberrådgivning

I forbindelse med køb af ny bolig bistår Status med at sikre en optimal finansiering. Læs mere >>>

Køb af projektbolig

Ved køb af en projektbolig, som først leveres om lang tid, påtager man sig som køber en særlig risiko. Status har en løsning til reduktion eller eliminering af denne risiko. Læs mere >>>