Ønsker du at klage over Status?

Det er heldigvis meget sjældent, at vores kunder er utilfredse med os eller at vi begår en ekspeditionsfejl. Og når det en sjælden gang sker, så plejer vi at løse det i mindelighed. 

Men hvis du har en uoverensstemmelse om et forretningsforhold med Status, bedes du venligst først kontakte den medarbejder, som du er utilfreds med. 

Fører henvendelsen ikke til et tilfredsstillende resultat for dig, bedes du venligst via mail, brev eller telefon kontakte direktionen, som er klageansvarlig for Status.