Velkommen til Status

Status er stiftet i 2003 og har kontor i København. 

Status er godkendt af Finanstilsynet som boligkreditformidler i medfør af § 3, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1079 af 5. juli 2016 om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere. I den forbindelse har Status den lovpligtige ansvarsforsikring. 

Status har et særligt tæt samarbejde med Danske Bank A/S, Realkredit Danmark A/S samt Lån & Spar Bank A/S og Pensam Bank A/S, der begge er en del af Totalkredit-partnerskabet. Samarbejdet omfatter blandt andet tilpassede fælles forretningsgange, som er en forudsætning for at kunne eksekvere de hurtige og præcise omlægninger, der kendetegner Status. En del af vores honorar betales af disse banker og kreditforeninger i form af provision, idet vi yder rådgivningen og overtager det formelle rådgiveransvar fra banken. Dertil varetager vi en stor del af bankens sagsbehandling.

Forstå aktiv gældspleje på 3 minutter

Mød John og Peter. De er begge to overbeviste om, at de har det bedste realkreditlån. Vi giver dig svaret og forklarer hvordan Status kan hjælpe dig med at optimere dine realkreditlån.

Kontakt os