En overset opgave med økonomisk potentiale


Private ejendomsinvestorer, der ikke har ejendomsinvestering som deres primære virke, kan have svært ved at sikre, at deres belåning altid er optimeret. Vores erfaring er, at investorer primært har fokus på finansieringen, når ejendommen købes. Derefter flyttes fokus over på vedligehold og udlejning, og finansieringen får lidt lov til at passe sig selv. Derfor går mange investorer glip af de sidste marginaler på afkastet, som en løbende optimering af finansieringen kan give.

Fast lav rente gennem overvågning og omlægning


Få investorer kender de muligheder, der ligger i at holde finansieringen i fast forrentede obligationer og i at arbejde målrettet med omlægninger. I en investeringsejendom gælder de almindelige rammer for omlægninger nemlig ikke. Med den rette indsats og de rette forbindelser kan låneomkostningerne forhandles langt ned, ligesom størrelsen på lånene gør gevinsterne meget store. Ved at omlægge på de små marginaler har der historisk set kunne opnås en meget lav fast rente – tæt på den variable rente – men uden den variable rentes risiko!

Kerneydelsen i Status er en systematisk overvågning som sikrer, at lånene omlægges:

 • Hvis en renteændring gør det attraktivt 
 • Hvis lånet skal flyttes eller ændres 
 • Hvis ny lovgivning indføres 
 • Hvis udviklingen i bankverdenen og udbuddet af finansielle produkter i øvrigt tilsiger det. 

Finansiel rådgivning på sagsbasis


Ud over den løbende optimering af ejendommens lån, kan der opstå behov for ad-hoc finansiel bistand fra en selvstændig rådgiver. Status kan bistå med denne type rådgivning blandt andet i følgende situationer:

 • Finansiering i forbindelse med køb og salg af fast ejendom
 • Optagelse af tillægslån, eksempelvis ved større vedligeholdelse af ejendommen
 • Genforhandling af eksisterende låneengagementer, eksempelvis ved bidragsændringer
 • Refinansiering ved udløb af afdragsfrihed
 • Udbud af samlet bank- og realkreditengagement


Priser 


Første indledende møde er gratis og uforpligtende.

Hvis vi bliver enige om at etablere et samarbejde, vil en overvågningsaftale koste 200 kr. pr. måned og omfatte:

 • Opstart med formulering af finansieringsstrategi
 • Løbende overvågning samt mundtlig og mailbaseret rådgivning
 • Løbende rådgivning og møder på vores kontor i dagtimerne

Når vores overvågning giver anledning til omlægning eller optagelse af nyt lån, udfører Status dette arbejde inklusiv forhandling med bank og kreditforening for et honorar på 10.000 kr. + 0,1% af beløbet, der omlægges/lånes.

Særlig bistand og rådgivning i komplekse sager vil normalt blive afregnet efter medgået tid inden for et aftalt budget. Timesatsen er fra 1.000 til 1.600 kr. i timen.