Vi løsner den økonomiske klemme


En del andelsboligforeninger er kommet i økonomisk klemme siden finanskrisen. Måske blev de købt lidt for dyrt, men ofte udspringer problemerne af urealistiske budgetter samt finansielle løsninger, der har vist sig at blive meget dyre.

I Status har vi solid erfaring med at hjælpe andelsboligforeninger, som har problemer med finansieringen eller skal optage nye lån. 

Vi kan bistå foreningen som finansiel rådgiver for bestyrelsen, på generalforsamlingen eller i forhandling med bank og kreditforening. Vores bistand ydes som regel på timebasis efter behov og omfatter blandt andet følgende områder:

  • Optagelse af nyt lån - også i forbindelse med byggesag
  • Omlægning og optimering af eksisterende lån
  • Ny finansiering ved udløb af afdragsfrihed
  • Ny finansiering ved udløb af renteswap
  • Udbud af foreningens samlede finansiering til flere banker

    Priser


    Bistand i en lånesag vil normalt blive afregnet efter medgået tid inden for et aftalt budget. Timesatsen er fra 1.000 til 1.600 kr. i timen. Typisk vil honoraret ligge mellem 12.000 og 25.000 kr. afhængig af sagens kompleksitet.