Den perfekte løsning

Jeg kontaktede Status, da vi som forening gerne ville sikre vores lån i forhold til renteudviklingen – særligt fordi vi havde et stort lån, som alt efter renteudviklingen kunne blive dyrt at omlægge.

Hos Status blev vi præsenteret for flere løsninger som vi ikke havde set og hørt om før – heller ikke via vores bank og kreditforening – og dette til trods for, at vi i bestyrelsen er flere med økonomisk baggrund.

Rådgivningen fra Status var professionel og blev præsenteret på en uformel og let forståelig måde. Status tog sig også af samarbejdet med kreditforeningen så den bedst mulige løsning kunne opnås.

Status deltog i det forberedende arbejde, præsentationen og afklaring af spørgsmål fra andelshaverne på generalforsamlingen. Så beslutningen om finansieringsstrategien blev vedtaget enstemmigt.
Under hele forløbet med Status blev vi løbende orienteret og vi følte os velorienteret og trygge selvom det var store beslutninger som skulle træffes.

Vi valgte en løsning som primært fokuserede på at holde vores boligafgift i ro og sekundært skulle understøtte vores andelskrone. Begge dele er lykkedes. Nu er vi ikke nervøse for renteudviklingen længere – tværtimod er vi klar til at drage fordel af renten ligegyldigt om den stiger eller falder, hvilket Status løbende vil holde os orienteret om.


Ole Foldberg - Formand i andelsboligforeningen Kanslerhus

Tryghed i økonomien

Vi er en mindre andelsboligforening, der har været heldige at få kontakt til Status. 

Økonomien i vores forening er rigtig god og vores administrator har ofte præsenteret os for nye forslag til låneomlægninger. 

Udfordringen for os har hidtil været spørgsmålet om hvornår vi skal ”slå til”. 

Da vi afholdte mødet med Status, fik vi en grundig gennemgang af den løsning og de muligheder, som Status anbefalede os. Dette fjernede usikkerheden for os og vi følte os godt klædt på til at træffe beslutningen. 

Derfor indkaldte vi til ekstraordinær generalforsamling, da låneomlægningen krævede accept fra fællesskabet. Status deltog på generalforsamlingen og gav her en meget grundig gennemgang af deres virksomhed og løsningsforslag herunder fordele og ulemper. 

Trods enkelte tvivlere, blev der heldigvis stemt til fordel for et samarbejde med Status. Et samarbejde som gør, at vi er meget trygge ved fremtidige ændringer i renten og konsekvenserne heraf for foreningens egenkapital og drift.  


Henrik Madsen - Bestyrelsesmedlem i andelsboligforeningen Enghavevej 34 m.fl.