Andelsboligen er (også) et finansielt fællesskab


... og derfor skal der være styr på finansieringen! Andelsboligforeninger udgør en vigtig del af det danske ejendomsmarked. Andelsboligerne er, hvis man kan få en god andelsbolig, ofte en billigere vej ind på boligmarkedet end en ejerbolig. 

Både køb af en andelsbolig og drift af en andelsboligforening er imidlertid komplicerede opgaver. Dette skyldes først og fremmest at en andelsboligforening reelt er et finansielt fællesskab og dermed mere ligner et anpartsselskab end en ejerlejlighed. Grunden til dette er at en del af finansieringen ligger i foreningen, og ikke som i en ejerbolig, hos ejeren selv.

Andelsboligforeningen kan, særligt hvis der arbejdes målrettet, låne billigere end den enkelte andelshaver og boligejer. Dette er et komplicerende forhold, men også en af fordelene med en andelsbolig! Ved at foreningen har gæld i en kreditforening bliver andelskronen lavere, og andelshaveren skal have færre penge op af lommen, og låne mindre i banken. En sund, sikker og velplejet belåning i foreningen giver en god forening, hvor lejlighederne er gode at bo i og nemme at handle. 

Ydelser til andelsboligforeninger

Overvågning og optimering af lån

Status kan hjælpe med at lægge en finansiel strategi for foreningen og derefter løbende overvåge og optimere foreningens gæld, så I altid har de optimale lån.

Læs mere >>>

Problematisk belåning

Har foreningen en problematisk situation omkring sin gæld. Enten uhensigtsmæssige lån eller vanskeligheder med at optage nye lån, kan Status bistå med specialistrådgivning.

Læs mere >>>